باخبر کردن یک علف هرزه به اجتماع عکاسی ایران را جایز می دانم

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سندیکا عکاسان ایران، دومین نشست دوشنبه های عکاسی تو دو بسرنوشت شوم دچار کردن تجسس سیزدهمین دوسالانه عکس ایران و چشم انداز دوسالانه عکس ایران با حضور جمعی از عکاسان عصر دوشنبه (ابتدا نرمی ماه) در تالار لله امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه وارسی سیزدهمین دوسالانه عکس ایران، محمدمهدی رحیمیان گفت: اگر رویکرد تاریخی عمیق نداشته باشیم و ریشه های شکل گیری هيئت قانونگذاری عکاسان ایران را نشناسیم نمی توان دریافت که چگونه به برگزاری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران رسیدیم.

مسعود زنده روح کرمانی، رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در زمان برگزاری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران در ادامه این جلسه بوسیله رمز به برگزاری سه گانه پیرامون اخیر دوسالانه عکس ایران گفت: درون سال ۱۳۸۷ فراخوان یازدهمین دوسالانه عکس ایران آماده بود که تحول مدیرکل هنرهای تجسمی وقفه ای داخل روند برگزاری خلق کردن کرد و استراحت بود دوسالانه در تهران برگزار شود. با تبدیل مدیریت هنرهای تجسمی و سیاست تمرکززدایی که در طالع آن زمان بود درون نهایت دوسالانه داخل دو مدخل مورد عکس و مجموعه عکس تو یزد و موسسه صبا درون تهران برگزار شد و کتاب دوسالانه نیز منتشر شد. پایه و ساختار سیزدهمین دوسالانه عکس نیز از پرگیر یازدهم کلید خورد. البته دوره نهم دوسالانه عکس نیز به دبیری زنده یاد بهمن جلالی حرکتی را به جانب آنچه تو دوسالانه سیزدهم اتفاق افتاد آغاز کرده بود اما دوره دهم دوسالانه مکرر به سمت عکاسی کاربردی و شاخه های مختلف عکاسی رفت.

حی روح کرمانی افزود: برای دوازدهمین دوسالانه عکس ایران شورای سیاستگذاری گلچین شده بود اما زیرا که ابتدایی هیات مدیره انجمن عکاسان ایران درون حال شکل گیری بود، صبر شد انجمن نیز در برنامه ریزی دوسالانه مشارکت کند ولی چون دفتر هنرهای تجسمی ابرام داشت که برگزارکننده باشد، مدتی بوسیله تعویق افتاد و در نهایت غلام و آقای عباسی به این نتیجه رسیدیم که دوسالانه برگزار شود و دوسالانه دوازدهم تو سال ۱۳۹۱ در یزد و بناء هنرمندان ایران برگزار شد، کتاب دوسالانه نیز آماده شد ولی منتشر نشد.

زنده روح کرمانی در ادامه درباره سیزدهمین دوسالانه عکس ایران گفت: برای سیزدهمین دوسالانه عکس ایران تعاملی با دفتر هنرهای تجسمی شد که انجمن برگزارکننده دوسالانه باشد و دفتر هنرهای تجسمی بازرسی و پشتیبانی کند. تو این دوره به خشکی امدن بازگشت دوسالانه عکس پافشاری کردیم و سیزدهمین دوسالانه عکس ایران داخل دو حصه آرت فتوگرافی و عکاسی خلاقانه در سال ۱۳۹۳ درون موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. اما مخالفت هایی حزن از سوی افراد و برخی عکاسان و رسانه ها شد و فشارهایی مخبر شد اما دوسالانه داخل موزه برگزار شد. بدبختانه کتاب این حوالی دوسالانه آماده نشد اما همه مستندات و آثار دوسالانه گردآوری شد.

اسماعیل عباسی، دبیر سیزدهمین دوسالانه عکس ایران در دنباله گفت: سیزدهمین دوسالانه یک تجربه حیات اگر درون آن پرگیر جوانمردی طولانی داشتم فقط آرت فتوگرافی را در دوسالانه قرار می دادم و دو حصه کردن دوسالانه را نمی پذیرفتم.

محمد مترجم زاده، دبیر علمی سیزدهمین دوسالانه درباره نشست های دوسالانه گفت: تجمیع نهادها مانند انجمن، دولت، نهادهای دانشگاهی، ملکی هنرهای معاصر تهران و … مهمترین هدف در کنفرانس ها بود و ۱۰ نشست در پنج روز برگزار شد و مباحث جدیدی نیز در نشست ها مطرح شد که اساس ای برای کنفرانس های ۱۰ روز با عکاسان ایران شد.

جزء دوم دومین جلسه دوشنبه های عکاسی با موضوع چشم انداز دوسالانه عکس ایران با حضور محمدرضا شریف زاده و مهرداد افسری برگزار شد.

عفیف زاده در این نشست گفت: جامعه عکاسی هنوز برای درود دوسالانه مانده است و تا زمانی که دوسالانه عکس محلی برای تسهیم خواهی اتحادیه های مختلف است، دوسالانه قاهر نخواهد شد. ضرورت دارد برای حوالی چهاردهم دوسالانه به تعریفی برسیم که عکاسی اگر منجر به تولید اثر هنری شود، می تواند در دوسالانه بیاید. پیشنهاد می کنم دوسالانه بوسیله قیافه کیوریتور محور باشد، دوسالانه غیررقابتی جایگاهی ندارد، عملکرد ارسی ها، نهادهای هنری و رویدادها می توانند روی هنرمندان تاثیرگذار باشند.

شریف زاده تو ادامه گفت: چند سال پیش جلساتی درون دفتر هنرهای تجسمی برگزار شد و درباره بی ینال آرت تهران صحبت می شد که بعد این جلسات راکد شد. امروز داخل گیتی بی ینال تو انشعاب های متنوع هنرهای تجسمی برگزار نمی شود و بی ینال آرت برگزار برگزار می شود و با توجه به تحولات و نمو عکاسی بی ینال عکس تیمار برگزار می شود اما در شاخه های دیگر بی ینال برگزار نمی شود.

مهرداد افسری در ادامه نشست گفت: بی ینال های یکی از مهمترین ائتلاف های مسئله ساز در هنرهای تجسمی است و بخاطر هدفی برگزار می شوند. بی ینال یک جشنواره عکاسی زدودن و جای عینی گرایی نیست. هنر معاصر قرار نیست شکل تولید کند بلکه استراحت است نظریه تولید بطی ء. بی ینال جایی است که با یک رویکرد نوین آینده آن جریان و مدیوم هنری را تبیین می نرم. معمولا تو بی ینال های گیتی درباره کارها نوشته می شود و در چند سال سپس تاثیر آن دیده می شود. اگر راحتی است دوسالانه قرین دوره های قبل برگزار شود، بهتر است برگزار نشود. ما دچار معضلی تو عکاسی ایران شده ایم که عکاسی جشنواره ای است. دنیا از ابژه عکاسانه عبور کرده است، کسی که عکس خوب می گیرد ستاره نیست بلکه نظریه تولید کردن بی همتا را در رله هنرمند قرار می دهد. با توجه به اینکه رویکردها در عکاسی مبادله شده تا یک حوزه تئوری و نظری پرعضله پشتوانه بی ینال نباشد با رویکردهای سابق نمی توان بی ینال برگزار کرد. یکی از معضلات اساسی جامعه عکاسی عینی گرایی عکاسی است که جشنواره ها بوسیله آن والا می زنند و هنوز عکس ها فقط در جوهر تصویری خودشان دست افزار می زنند. ولی عکاسی امروز اعتبارش را از واقعیت پیش روی دوربین نمی گیرد بلکه ذهنیت، تصویر پیش رو را لباس می دهد و امروز عکاس یک اندیشناک ایده پرداز است.

علی خامه سیاه در این نشست گفت: اگر این رویکرد در دوسالانه مدنظر باشد چه تعداد عکاس داریم که با این رویکرد درون دوسالانه امکان حضور داشته باشند.

کورش ادیم تو این نشست گفت: با توجه به مباحثی که مطرح شد و اینکه بی ینال جای انشعاب های مختلف عکاسی نیست، تغییرات اساسی نیاز است.

سعید فلاح فر در ادامه گفت: هر دوره دوسالانه باید با توجه به شرایط زمانی و نگاه جامعه شناختی و شرایط اجتماعی زمان بررسی شود و دوسالانه ها در هر گرداگرد با توجه به بستر اجتماعی آن دوروبر دیده شود. آنچه عکاسی تو چند سال اخیر تحولات بسیاری داشته است و همین تحولات موجب تغییر نگاه به عکاسی و دوسالانه می شود.

اسماعیل عباسی داخل ادامه گفت: بیدار کردن یک خاربن بوسیله عکاسی ایران را جایز می دانم و دوسالانه عکس آینده باید این طور فضایی فراهم کند.

اردشیر میرمنگره، معاون اداره کچل هنرهای تجسمی در این جلسه گفت: رویکرد اداره طاس هنرهای تجسمی تسهیل گری و واگذاری امور به هم گذاری ها و تشکل هاست.

انتهای پیام

شاید دوست داشته باشید:

برندگان محک ی عکاسی ستاره شناس سال ۲۰۱۹ اطلاع دادن شدند

رصدخانهSGHAROOOON ی خسروانی گرینویچ برندگان امسال تمرین ی مبصر عکاسی نجومی Insight Investment Astronomy Photographer را اعلام کرد. تماشای عکس […]

برندگان دهمین مسابقه عکاسی Audubon معرفی کردن شدند

مقاله های مرتبط:شناساندن برندگان تمرین عکاسی حیات وحش ۲۰۱۸ بریتانیابرندگان محک عکاسی حیات وحش ۲۰۱۶ جمعیت ملی آدوبان (Audubon)، انجمن […]

تفرج های اردبیل در یک نمایشگاه

به گزارش ایسنا، نمایشگاه جلوه های تعزیه با عنوان ۴۰ عکس از ادوار گذشته ماتم مردم اردبیل افتتاح شد. این […]